Roman-Greek Building

Roman-Greek Building

De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur

De Grieken waren gefascineerd door schoonheid en kunst in het algemeen, de Griekse kunst moest aan een ideaal of grondregel beantwoorden, zoals die werd omschreven door Aristoteles: “Het schone berust in de maat en de orde”. Net zoals de wetenschappen baseerde de Griekse kunst op redelijkheid: niets te veel, maar houden. In de beeldhouwkunst kwam dit terug door de vaste verhoudingen, er werd niet naartoe gewerkt het lichaam zo realistisch mogelijk te weergeven, maar zo ideaal mogelijk. Ook in de bouwkunst kwam de grondregel van schoonheid terug; de zuilen van tempels werden ongeveer volgens de verhouding 3:8 gebouwd en de bovenkant van de zuilenrij vormde geen exact rechte lijn, zodat het een harmonieuze maar geen doodse indruk maakte. De tempels werden in de prachtigste plekken in de natuur neergezet, ook hier weer klinkt de drang naar goddelijke schoonheid door. Tempels waren samen met theaters de belangrijkste gebouwen van de Grieken. Later werd door de Romeinen veel overgenomen uit de Griekse kunst, echter hadden ze wel een gedeeltelijk eigen kijk, de praktische kijk klonk wat meer door in hun kunst.

Griekse bouwkunst
Er waren drie soorten bouworden in de Griekse bouwkunst, die ook wel door elkaar werden gebruikt.
- De Dorische orde, ontwikkelde zich rond 600 v. Chr. en is statig en strak.
- De Ionische orde, vanaf 450 v. Chr. De bouwstijl is iets eleganter dan de Dorische. Het kapiteel heeft nu 'rollen' aan de zijkant. En de zuilen hebben nu een voetstukje. Het is een mix tussen de andere twee.
- De Corinthische orde, vanaf 350 v. Chr. Deze orde werd vooral toegepast in het Hellenisme en in de Romeinse tijd en is weelderig en straalt rijkdom en welvaart uit.

Romeinse bouwkunst
De Romeinen staan in de bouwkunst vooral bekend om hun groten gebouwen zoals theaters, badhuizen, rechtzalen, aquaducten en rioleringen. Zij waren in staat deze gebouwen te bouwen door (onder andere) de...

Similar Essays