Sana Ne Yaw

Sana Ne Yaw

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
2008-2009

İTY 524S Teknoloji ve Pazarlama

Öğr.Üyesi: Yard. Doç. Dr. A. Banu Elmadağ Baş Yard. Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu
E-posta: elmadaga@itu.edu.tr
karaosman5@itu.edu.tr
Ofis tel: 293 13 00 / 2761 293 13 00 / 2761
Web sitesi: http://www2.itu.edu.tr/~elmadaga/

Dersin Amacı:
Pazarlama ve pazarlama yönetiminin temel ilkeleri aynı olmakla birlikte, teknolojik ürünler için gerekli olan pazarlama strateji ve taktikleri diğer ürün ve hizmetlerden farklılık göstermektedir. Pazarlama ile ilgili kararları etkileyen makro çevrenin en önemli unsurlarından biri kuşkusuz gerek tüketici pazarlarında gerekse örgütsel pazarlarda varlığını gösteren teknolojik gelişmelerdir. Söz konusu değişim ve gelişmeler pazarlama yönetimindeki bazı faaliyetlerin önem sırasını, örgütlenme biçimini ve uygulanma süresini etkilemektedir. Bu etkinin temel nedeni ise, teknoloji temelli ürünlerde alıcı davranışında diğer ürünlere kıyasla farklı faktörlerin rol oynamasıdır. Bu nedenle teknoloji temelli pazarlardaki yönetici ve yönetici adaylarının genel pazarlama ilkelerinin yanı sıra, bu pazarlar ve ürünlere özgü pazarlama strateji ve taktiklerini kavramış olmaları önem taşımaktadır.

Dersin Gerekleri:

 Örnek Olay sunumu: Listelenen örnek olayları sunmak için 3-4 kişilik gruplar oluşturulacaktır. Her bir grup konu ile ilgili çözümlemelerinin 20-30 dak. içerisinde sunacaktır. Sınıfın diğer üyeleri sunum yapan gruba eleştiri ve sorularını yöneltecektir. Bu yüzden örnek olayların tüm sınıf tarafından okunup derse hazırlıklı gelinmesi esastır.

Sunuş sırasında örnek olayın ana hatları özetlendikten sonra temel probleme dair çözümler, örnek olayın ilgili olduğu ders konusu ile ilişkilendirilerek analiz ve sentez yapılacaktır. Örnek olayda belirtilen şirket veya durum ile ilgili olarak örnek olayın içinde anlatılanlar dışında güncel bilgi toplanacaktır. Bilgilerin elde edildiği referanslar sunuş sırasında...

Similar Essays