Scripting Mbv Python

Scripting Mbv Python

  • Submitted By: arcsocon
  • Date Submitted: 11/21/2010 7:25 AM
  • Category: Technology
  • Words: 5714
  • Page: 23
  • Views: 333

Scripting met behulp van Python

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 1
1 Inleiding 2
2 Interpreter 4
3 Identifiers 5
4 Sleutelwoorden 5
5 Data types 6
6 Variabelen 7
7 Operatoren 8
8 Operator volgorde in expressies 9
9 Instructies 9
10 Operaties 9
11 Iteraties en beslissingen 12
12 Functies 13
13 Bestanden 14
14 Modules 15
15 Reguliere expressies 17
16 Processen 18
1
1 Inleiding
De meest eenvoudige toepassing van scripting is het cre¨eren van korte automatisatie programma’s,
scripts genaamd, die een opeenvolging van bepaalde manuele interacties met de computer tot ´e´en
commando groeperen. Hierdoor moet de ontwikkelaar ervan niet telkens zelf deze handelingen uitvoeren
in de shell op de terminal, wat natuurlijk resulteert in een enorme verhoging van zijn productiviteit.
Meestal worden scripts geschreven in de taal van de shell zelf, deze korte programma’s worden shell
scripts genoemd. Dit wordt gedaan omdat een shell script veel sneller te ontwikkelen is dan eenzelfde
programma in een taal zoals C of Java. Echter het ontwikkelen en onderhouden van grotere shell
scripts is gewoonweg huzarenwerk.
Verder zijn de gevolgen van typfouten soms desastreus. Stel maar eens voor dat een ontwikkelaar rm
-rf * / typt in plaats van rm -rf */. (Verschil?) De gevolgen door typfouten in de parameters bij
rm zijn algemeen bekend. Maar wat de meeste ontwikkelaars vergeten is dat soortgelijke situaties
onder andere ook kunnen voorkomen bij commando’s zoals cp en mv waardoor deze commando’s erg
veel schade aan het systeem kunnen toebrengen. (Hoezo?) Dat veel UNIX-commando’s maar met ´e´en
letter van elkaar verschillen, zoals bijvoorbeeld cp en cd, werkt deze problemen natuurlijk alleen maar
in de hand. Ook het verkeerd gebruiken van de ”redirection” mogelijkheden kan snel tot dataverlies
leiden. (Waarom?)
Shell scripts hebben nog een heel groot nadeel. De snelheid waarmee de taken, acties of commando’s
worden uitgevoerd laat immers veel te wensen over,...

Similar Essays