Socjology

Socjology

  • Submitted By: madmaxik
  • Date Submitted: 08/20/2009 1:56 AM
  • Category: Business
  • Words: 16896
  • Page: 68
  • Views: 460

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA, METODOLOGIA BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

➢ Funkcje socjologii: poznawcze (opis, wyjaśnienie, przewidywanie), pragmatyczne i świadomościowe - budowanie „wyobraźni socjologicznej”.

|FUNKCJE |
|POZNAWCZE |
|I |
|PRAGMATYCZNE |

Nową socjologię zapoczątkowało spostrzeżenie, że społeczeństwem rządzą powtarzalne cechy i prawidłowości. Ważne było to jak się zdobywa wiedzę (metoda naukowa tj. systematyczne, standardowe, oparte na faktach empirycznych), jak formułuję się rezultaty (język dyscypliny tj. mierzalne pojęcia, które tworzyły tzw. teorie naukowe), oraz jak z tych wyników korzystać. To ostatnie nasuwało 3 pytania:

- jak jest naprawdę? Weryfikacja faktów, szukanie ukrytych warstw rzeczywistości społecznej

- dlaczego właśnie tak jest? Odkrywanie głębokich mechanizmów zjawisk, powiązania między nimi

- jak będzie? Oparte na na prawach naukowych spodziewane tendencje

- co robić aby zmienić społeczeństwo? Naukowo ugruntowane rady dla m.in. zwykłych i rządzących

|FUNKCJA |
|ŚWIADOMOŚCIO|
|WA, |
|BUDOWANIE |
|WYOBRAŹNII |
|SOCJOLOGICZN|
|EJ |

Ludzie nie widzą związku pomiędzy ich własnym życiem a wpływem tego życia na całość społeczeństwa czy bieg historii. Mają poczucie, że dawne sposoby myślenia i funkcjonowania przestały już działać. Przytłoczeni są natłokiem informacji (Wiek Faktu). Niezbędny jest nie tylko rozum, ale przede wszystkim tzw. wyobraźnia socjologiczna tj. cecha umysłu, która pomogła by ludziom tak wykorzystać informacje i rozwinąć rozum, że mogli by zrozumieć co się dzieje na świecie i z nimi samymi.
W czym pomoże? Ludzie mają możliwość uchwyceni istoty tego, co się dzieje w świecie i zrozumienia tego, co dzieje się z nimi samymi, jako drobnymi punktami, znajdującymi się w społeczeństwie na przecięci biografii i historii

Trzy podstawowe pytania, umysłów ze świadomością socjologiczną?

- Jaka jest struktura danego społeczeństwa...