Swyddogaethau Titor

Swyddogaethau Titor

1. Disgrifiwch eich swyddogaeth, eich cyfrifoldebau a’ch terfynau fel athro o safbwynt y cylch addysgu/hyfforddi.

Pan yn paratoi y cyrsiau ar gyfer y pobl ifanc mae’n bwysig cymryd mewn i ystyriaeth yr amcanion a nodau sydd wedi ei osod gan y corf dyfarnu i cyrraedd y nod ac amcanion o’r cwrs, rhaid paratoi rhaglen dysgu neu cynllun gwaith i wneud hyn. Pan yn tiwtori grwp o pobl ifanc mae’n bwysig defnyddio dulliau gwahanol i ddysgu y pobl ifanc gan bod gan pawb gwahanol ffordd o ddysgu. Mae yna 3 wahanol ffordd o ddysgu sef:

Gweledol: Dysgu trwy gweld neu arsylwi pethau, yn cynnwys lluniau, diagramau, taflenni a siart droi.

Clywol: Dysgu trwy wrando, y gair, llafar, hunan neu eraill, seiniau a synau.

Cinesthtig: Dysgu trwy brofiad corfforol- Cyffwrdd teimlo, gafael, gwneud, profiadau ymarferol.

Bydd yr athrawon (penaethiaid blwyddyn) yn dewis pa plant byddaf yn gweithio gyda, ond byddai yn gwneud yr aseiniadau cychwynol bydd hyn yn helpu gyda cynllunio sesiynnau ar gyfer y grwp. Mae’n bwysig amrywio’r addysgu gan ei fod yn wneud yn fwy diddorol i ni fel tiwtor ac i’r myfyrwyr bydd yn helpu’r myfyrwyr canolbwyntio mwy, mae’n apelio at y gwahanol ffyrdd o dysgu mae’r myfyrwyr yn hoffi ddysgu gyda. Mae’r dulliau wahanol a defnyddient yn gallu datblygu sgiliau wahanol o fewn y person ifanc ac hefyd mae’n bwysig i ni amrywio’r addysgu gan ei fod yn gwneud i’r person ifanc mwy tebygol o lwyddo.

Wrth i ni creu cynllun sesiwn mae’n rhaid i ni neud yn siwr fod gennym ni yr holl adnoddau sydd angen ar gyfer y sesiwn, mae’n rhaid neud yn siwr bod yr amgylchedd ddysgu yn addas i be fyddent yn eu wenud yn ystod y sesiwn e.e os ydynt yn cynllunio i wneud sesiwn ar gemau adeiladu tim bydd yn rhaid neud yn siwr bod dim byrddau yn y ffordd fod y stafell/ardal rydym yn defnyddio yn glir a hefyd wneud asesiad risg or ardal bydden ni’n defnyddio.

Mae’n bwysig fel tiwtor rydym yn person mae’r pobl ifanc yn teimlo y gallent siarad gyda, fel math o ffrind ond...