Symbolism in Lord of the Flies-Hebrew

Symbolism in Lord of the Flies-Hebrew

יואב לבנדיקר

הסמלים והמוטיבים בספר "בעל זבוב"/ וויליאם גולדינג

הספר בעל זבוב עוסק בחבורת נערים הנקלעה לאי בודד, בעקבות התרסקות מטוס בו הם היו. הספר מתאר כיצד הם מנהלים את חייהם ללא המבוגרים בעזרת מאבקי כוח על השליטה באי, ומנסים עד כמה שאפשר לנהל חיי חברה תרבותיים ומוסריים באי. בתחילה הילדים פועלים יחד במטרה לשרוד, אך תוך כדי התהליך הם מתחלקים לשתי קבוצות: הקבוצה של ראלף שהיא אנושית יותר שמבוססת על היגיון וסובלנות, לצד הקבוצה של ג'ק המבוססת על כוחניות וסיפוק הצרכים המידיים. את חייהם של הילדים מלווה ה"חיה"- יצור דמיוני שהילדים מאמינים שנצפה באי. הילדים פוחדים ממנה, ומבצעים טקסים ופולחנים בשביל לרצות אותה. הספר הוא משל שמנסה לשקף את החברה שלנו הטוב- לצד הרע, והעתיד של החברה. הסיפור הוא מעין דרך להעביר את מחשבות הסופר בעזרת סמלים ומוטיבים. לכל דמות וחפץ היה תפקיד במה שהסופר ניסה להעביר ואני אדון בכמה מהחשובים שביניהם.

ראלף- הדמות שנבחרת להיות המנהיג מיד לאחר התרסקות המטוס. הוא ילד בלונדיני, חסון והגדול מבין הילדים בעל תכונות מנהיגיות מובהקות, מנומס ובעל רצון לפתור מחלוקות באופן הגון. ראלף משתמש בקונכיה בשביל לכנס אסיפות, והוסכם שרק הילד שמחזיק את הקונכיה רשאי לדבר. הקונכיה מסמלת את הדמוקרטיה והסדר. לצדו של ראלף עומד חזרזיר, ילד שמן ומגושם, חולה אסטמה, החכם מבין הילדים אך מנודה מהן. הוא מעין יועץ של ראלף ומהווה קול שקול והגון. בעזרת משקפיו מצליחים הילדים להדליק אש. הילדים מנסים בתחילת הסיפור להדליק אש בשביל שיוכלו להציל את עצמם. האש מהווה את החיבור של הילדים לציוויליזציה, וככל שהיא נחלשת זה מסמל את חוסר הרצון שלהם להנצל וקבלת חיי הפרא. באופן אירוני, דווקא כשג'ק מדליק את האש שמסמלת את הפרא בסוף הספר במטרה לתפוס את ראלף, אז מגיעה הספינה להציל את הילדים. משקפיו של חזרזיר, שבעזרתם נדלקת האש מסמלות את המדע ואת האינטלקטואליות שהביאו איתם הילדים מהחברה הקודמת. כמשקפיו ניזוקות ואחר כך נגנבות על ידי ג'ק זה מסמל את השתלטות הפרא.

מנגד לקבוצה של ראלף וחזרזיר, עומדת הקבוצה של ג'ק והציידים. ג'ק הוא ילד גם בעל תכונות מנהיגיות, אך בניגוד לראלף הוא מנסה לספק צרכים בסיסיים של הילדים, ומבסס את כוחו בעזרת חברי המקהלה לה היה שותף. בתחילה הוא לא התנהג באופן אלים, אך עם התקדמות...

Similar Essays