Tema Uloga I Zna^Ewe Na Maliot Biznis

Tema Uloga I Zna^Ewe Na Maliot Biznis

TEMA: ULOGA I ZNA^EWE NA MALIOT BIZNIS

[pic]

Su{tina na pazarno stopanstvo i zna~ewe na maliot biznis

Karakter na maliot biznis

Zna~ewe na maliot biznis

Karakteristiki na maliot biznis vo Republika Makedonija

Su{tina na pazarno stopanstvo i zna~ewe na mal biznis

Najpovolen ambient za razvoj na pretpriemni{tvoto na edna ekonomija e pazarniot ambient, otvorenosta na ekonomijata i vo odnos na subjektite od stranstvo , no i vo odnos na vlezot na novi subjekti na pazarot.
Malite proizvodni i uslu`ni edinici sekoga{ bile tipi~ni ekonomski subjekti na pazarnite ekonomii. Pazarniot ambient, privatnata sopstvenost , slobodata na privatnata inicijativa, se najprirodno okru`uvawe za nivniot razvoj. Zatoa tie zabele`uvaat najzna~aen razvoj vo stopanstvata od pazaren tip.
Za razlika od periodite na intenziven rast, vo periodite vo koj se slu~uva{e relativno zabavuvawe na rastot , no se zabrzuvaa strukturnite promeni i prilagoduvawa, pomalite stopanski edinici se poka`uvaa kako mnogu pofleksibilni, kako mnogu sposobni da se prilagodat na barawata na okru`uvaweto. So svoite specifi~ni karakteristiki, osobeno so mo`nosta tie da dejstvuvaat kako izvor i generator na inovaciite i pertpriem~livosta, malite i srednite biznisi stanuvaat se pozna~aen faktor vo sozdavaweto na op{testveniot proizvod i vo anga`iraweto na rabotnata sila vo zemjite so razvieni ekonomii.
Osumdesettite godini od 20 vek }e ostanat zapameteni po t.n. tret bran na pretpriemni~ko prestruktuirawe koj, me|u drugoto , se manifestira{e i so silen porast na brojot na mali i sredni biznisi vo zemjite so razvieno pazarno stopanstvo baziran vrz pretpriemni~kiot duh i kreativnosta na poedincite.

Definirawe na maliot biznis

Podra~jeto na menaxmentot na maliot biznis e predmet na permanentno izu~uvawe i istra`uvawe. Zgolemenata aktuelnost e predizvikana od : zgolemuvaweto na brojot na malite biznisi, mo`nostite za novi vrabotuvawa, podr`uvawe na inicijativata za...

Similar Essays