The Future of Abc

The Future of Abc

  • Submitted By: mcoppens
  • Date Submitted: 06/06/2010 6:25 AM
  • Category: Business
  • Words: 12887
  • Page: 52
  • Views: 459

Bachelorscriptie

“De bruikbaarheid van Activity Based Costing in de moderne economie”

Erasmus Universiteit Rotterdam

Sectie AAC

Management Accounting & Control

Voorwoord

Begin mei was het dan zover dat ik mocht gaan beginnen met mijn Bachelorscriptie. Al snel wist ik dat ik over een onderwerp in de richting van Management Accounting wilde gaan schrijven. Na de Seminar Management Accounting & Control was mijn interesse al gewekt voor Activity Based Costing. Logisch gevolg was dat ik me verder wilde gaan verdiepen in dit onderwerp. Al was de start niet bepaald vloeiend, na de bijeenkomst met dhr. Snel begon het echt te lopen. Nu terugkijkend was de moeilijkste periode het zoeken, selecteren en vervolgens lezen van alle wetenschappelijke artikelen.

Via deze weg wil ik ook graag mijn begeleider Drs. B. Snel bedanken voor zijn ondersteuning. Zeker de adviezen bij de eerste bijeenkomst hebben mij geholpen op de goede weg te komen.

Abstract

In deze scriptie wordt op basis van literatuuronderzoek bekeken of Activity Based Costing nog bruikbaar is in de huidige economie. ABC kan worden beschouwd als een van de belangrijkste innovaties in management accounting van de twintigste eeuw. Door de huidige crisis zijn veel bedrijven genoodzaakt te bezuinigen. Aangezien economen en deskundigen voorspellen dat de crisis nog enige tijd zal aanhouden, is de toekomst van veel ondernemingen niet zeker. Uit de theorie van de levenscyclus van een onderneming blijkt, dat juist bedrijven die nu sterk moeten bezuinigen, gebaat zijn bij gebruik van ABC. Echter, indien de onderneming nu nog moet beginnen met implementeren, zal dit waarschijnlijk teveel tijd en geld kosten om er in deze moeilijke tijd baat bij te hebben. Verschillende factoren zijn van invloed op de acceptatie en invoering van ABC. Na de huidige crisis zal blijken of ABC nog recht van bestaan heeft of dat het systeem te gecompliceerd blijft om er goed mee te kunnen werken....

Similar Essays