The Future of Geothermal Energy

The Future of Geothermal Energy

  • Submitted By: alpbm
  • Date Submitted: 04/12/2010 8:52 AM
  • Category: Business
  • Words: 618
  • Page: 3
  • Views: 289

Güçlü Yönler:
*Wal-Mart perakende sektöründe güçlü bir marka olmanın yanı sıra çok geniş bir ürün yelpazesini tek bir mağaza çatısı altında müşterilerine sunma kapasitesine ve gücüne sahiptir. Sektöründe çok önemli bir prestije ve marka değerine sahiptir.
*Wal-Mart son yıllarda oldukça büyüdü ve global genişleme tecrübesi kazandı. Örnek olarak İngiltere kökenli ASDA yı bünyesine katmasını gösterebiliriz.
*Firma kendi bünyesinde çok önemli ve değerli yeteneklere sahip buna örnek olarak uluslararası lojistik sistemini destekleyen bilgi teknolojilerini gösterebiliriz.Bu sistem sayesinde her bir ürünün ülkeler hatta mağazalar bazında satış performanslarını inceleme imkanına sahip oluyorlar. Bilgi teknolojileri aynı zamanda Wal-Mart’ ın etkili tedarik sistemini de destekliyor.
*İnsan kaynakları yönetiminde ve geliştirilmesinde odaklanılmış bir strateji mevcuttur. Çalışanları Wal-Mart’ın işi için kilit noktadır ve firma çalışanlarını eğitmek ve bu eğitimin sürekliliğini sağlamak için önemli rakamlara ulaşan para ve zaman harcamaktadır.
Zayıf Yönler:
*Wal-Mart dünyanın en büyük bakkal tarzı perakendecisi ve sektörün kontrolünü elinde bulunduruyor. Bilgi Teknolojilerinin avantajına rağmen çok büyük kontrol alanından dolayı bazı alanlarda zayıf kalabilir.
*Wal-Mart bir çok sektörde çok çeşitli ürün sattığı için sadece belirli ürünlere odaklanmış rakiplerinin sahip olduğu esnekliğe sahip olmayabilir.
*Firma uluslararası piyasada iş yapmasına rağmen çok az sayıda ülke sınırları içinde mağazaları bulunmaktadır. A.B.D. dışında 14 ülkede operasyonlarını sürdürmektedir. İngilteredeki ve Japonyadaki mağazaları Amerika kıtası dışındaki merkezleridir.
Fırsatlar:
*Avrupa ve Çin gibi daha spesifik pazarlara bu pazarlarda hali hazırda aktif olan global perakendecileri devralmak, birleşmek ve stratejik anlaşmalar yaparak odaklanabilirler.
*Wal-Mart mağazaları şu anda çok az sayıda ülkede faaliyet göstermekte bu da önlerine Çin ve...

Similar Essays