The Persuit of Happiness.Doc

The Persuit of Happiness.Doc

  • Submitted By: julia
  • Date Submitted: 01/24/2009 3:17 PM
  • Category: Psychology
  • Words: 36057
  • Page: 145
  • Views: 717

Conf. univ. dr. RODICA PASCU

INTRODUCERE ÎN RELAŢII PUBLICE

NOTE DE CURS

DEFINIREA DOMENIULUI RELAŢIILOR PUBLICE
CONCEPTUL DE ORGANIZAŢIE ŞI DE PUBLIC

Literatura de specialitate oferă o multitudine de definiţii ale activităţii de Relaţii Publice (Public Relations). Iată câteva dintre ele.
Lucien Matrat: „Relaţiile Publice, în sensul în care folosim termenul, constituie o parte a strategiei conducerii. Funcţia lor e dublă: să răspundă aşteptărilor celor al căror comportament, judecăţi şi opinii pot influenţa activitatea şi dezvoltarea unei organizaţii şi în acelaşi timp să-i motiveze. A stabili politici de Relaţii Publice înseamnă în primul rând a armoniza interesele unei organizaţii cu interesele celor de care depinde dezvoltarea acesteia. Pasul următor este de a pune în practică aceste politici. Aceasta înseamnă dezvoltarea unei politici comunicative care poate stabili şi menţine o relaţie de încredere reciprocă cu multiplele publicuri ale unei organizaţii”. (Doug Newsom, Alan Scott, Judy Vanslyke Turk, This is PR. The Realities of Public Relations) .
Asociaţia Internaţională a Relaţiilor Publice: „Practica Relaţiilor Publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor tendinţe, a anticipării consecinţelor lor, a sfătuirii liderilor unor organizaţii şi a implementării unor programe de acţiune care vor servi atât interesele organizaţiei cât şi interesele publicului”.
Public Relations Society: „Relaţiile Publice ajută societatea noastră complexă şi pluralistă să funcţioneze într-un mod eficient, contribuind la înţelegerea reciprocă dintre grupuri şi instituţii”.
O definiţie care încearcă să sintetizeze numeroasele accepţii ale termenului şi domeniului Relaţii Publice fost elaborată de R.F.Harlow, în 1976: „Relaţiile Publice sunt funcţia managerială distinctivă, care ajută la stabilirea şi menţinerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă şi la cooperarea dintre o organizaţie şi publicul ei....

Similar Essays