Tipul de Erou Homeric

Tipul de Erou Homeric

  • Submitted By: susca
  • Date Submitted: 03/15/2009 12:45 PM
  • Category: English
  • Words: 2525
  • Page: 11
  • Views: 596

Tipul de erou Homeric: Ulise, statutul eroului

Autorul Odiseei şi-a scos probabil materia dintr-un ansamblu de poeme cu referire la personajul central al epopeii, Ulise. Datoritǎ înrâuririi pe care acest personaj a avut-o in literatura universală mă voi axa pe o prezentare a acestuia, punând accentul pe semnificaţia cǎlǎtoriei atât a lui Ulise cât şi a fiului sau Telemah, precum si asupra rolului zeilor in desfăşurarea acestor cǎlǎtorii. Deşi autorul sǎu a ştiut sǎ-i confere operei o puternicǎ unitate, personalitatea lui Ulise este cea care se reflectǎ pe tot parcursul epopeii, aşa cum afirma André Bonnard: „Nu este insǎ de fapt, nici una dintre aceste povestiri, nici una dintre aceste aventuri ' ale căror origini sunt foarte diferite şi se pierd, uneori, in noaptea folclorului primitiv al omenirii ' nu este nici una dintre aceste poveşti care sǎ nu cânte curajul şiretenia, inteligenţa sau înţelepciunea lui Ulysse.” [1]
Ulise, aşa cum ne este prezentat încǎ din Iliada, este un bun luptător cu o mare autoritate asupra soldaţilor de rând cărora le impune disciplina, este de asemenea un bun orator şi diplomat, dar aceste trǎsǎturi vor fi completate de unele noi, definitorii pentru caracterul de explorator al mǎrilor pe care îl are in Odiseea. Omul homeric este tot timpul in imediata prezentǎ a realităţii metafizice întruchipatǎ de zei, o lume in care intervenţiile divine şi voinţa personajelor se întrepătrund, fiind intr-o strânsǎ legăturǎ. Aceastǎ legăturǎ este vizibilǎ incǎ de la inceputul operei când este prezentat consiliul zeilor, unde profitând de absența lui Poseidon, Atena pune la care eliberarea lui Ulise din insula nimfei Calipso.
Salvatore Battaglia afirmǎ cǎ „Zeii pedepsesc pe leneşi si pe cei josnici şi pun piedici celor insolenţi, dar in cele din urmǎ îi ajutǎ pe cei generoşi, chiar dacǎ sunt neastâmpǎrați şi imprudenţi.” [2] Ulise, nefăcându-se vinovat de nici o vinǎ moralǎ şi ascultând mereu de porunca zeilor, pe car îi respectǎ...

Similar Essays