Trelleborg Case Swedish

Trelleborg Case Swedish

Strategisk Praxis
Case Trelleborg AB

Trelleborg AB är en global industrikoncern med säte i Trelleborg med omkring 20 000 anställda och en omsättning runt ca 27 miljarder svenska kronor. Företaget har specialiserat sig på att utveckla lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Företagets produkter är ingenjörslösningar baserade på ledande polymerteknologi. Företagets aktier har varit på noterade på Stockholmsbörsen sedan 1964 och listas på OMX NordicList, large cap. Företaget har verksamheter i över 40 länder. Trelleborg består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems.
Olika skolor som med tydliga argument kan tas upp är t.ex. planeringsskolan. I case-texten tas det ofta fram i olika sammanhang interna strategier för att kunna möta kraven som företaget måste nå. Företaget har omfattande planeringsarbeten vilka har brutits ner i mindre steg med checklistor och där speciella avdelningar skapas för att bara planera. Eller kanske rättare sagt finns det alltid någon som bär ansvaret för planeringsarbetet och utförandet, men meningen tycks vara att det är en genomgripande effekt i hela avdelningen. Designskolan, som liknar planeringsskolan, skulle annars passa in i bilden, men enligt den strategin borde endast en chef eller realistiskt sett endast en snäv hierarkisk enhet stå för så gott som allt strategiskt arbete. Delvis finns det ju alltid en gnutta designskola i vilkensomhelst organisation som har en högsta chef. Det som är det relevanta med tanke på denna skola är att i hur stor sträckning andra än endast toppchefen får komma med inslag. Vanligen tar ju koncernchefen emot krav och förslag av styrelsen och delegerar detta sedan vidare. Men i caset kommer det fram att koncernen har inom olika delar och avdelningar eget ansvar och möjligheter att påverka. Från texten kan man lätt plocka fram aspekter som går hand i hand med...

Similar Essays