Wayside-Inns

Wayside-Inns

  • Submitted By: cliffjag
  • Date Submitted: 02/16/2009 7:13 AM
  • Category: English
  • Words: 310
  • Page: 2
  • Views: 2

Opgave 12.4 Wayside Inns, Inc.

1. Is the proposed investment likely to be a good one for Wayside Inns, Inc?

ROI 1991= 27.06%

Verwachte ROI 1992 = 24,25%

Ondanks het feit dat er op lang termijn voordelen zullen voortvloeien uit deze investering, is deze investering op grond van de ROI niet economisch verantwoord, omdat de ROI op kort termijn met 3% zal afnemen.

2. Is the Layne Rembert’s concern justified?

Aan de ene kant is het is terecht dat hij zich druk maakt, omdat zijn beloning van 1992 overwegend gebaseerd zal zijn op de bezetting van de 40 kamers die bijgebouwd zullen worden. Indien de kamers niet naar verwachting bezet zullen worden, zal het volume dan afnemen en zijn beloning zodoende ook. Naast de bezetting zal er ook gelet worden op de tevredenheid van de klanten.

Aan de andere kant niet, omdat zijn beloning volgens verwachting dankzij deze uitbreidingsinvestering zal toenemen van 29.712 tot 33.775

3. Is the current compensation package for inn managers an appropriate one? If not, what would be?

Ja de bonus en unit prestaties moeten gelinkt zijn aan elkaar, omdat:

de besluiten en acties die de manager onderneemt directe invloed hebben op de performance van Wayside. De bezetting is een niet financiële factor die wel afhankelijk is van het handelen van de manager.

4. Should the performance measurement system for a regional general manager be focused upon the same factors………?

Nee, dezelfde performance management system dient niet toe gepast te worden bij de regional manager, omdat de resultaten van de 10 tot 15 motels niet het resultaat zullen zijn van zijn handelingen. De managers van de individuele motels zullen door hun handelen en wijze van prestatiegerichtheid verantwoordelijk zijn voor de resultaten hun motels. De manier hoe zij hun klanten tevreden stellen zullen verder ook noch bepalen als de gewenste resultaten behaald worden.

Similar Essays