Werkstuk Asielzoekers

Werkstuk Asielzoekers

  • Submitted By: zsuzsi
  • Date Submitted: 01/16/2009 11:49 AM
  • Category: Social Issues
  • Words: 2792
  • Page: 12
  • Views: 1018

Werkstuk Maatschappijleer
AsielzoekersVan Asielzoeker tot Nederlands Burger (of juist niet?)
35.500.000 mensen zijn wereldwijd op de vlucht,
21.000.000 mensen worden in buurlanden opgevangen,
5.000.000 mensen trekken verder dan de directe omgeving; een deel daarvan komt naar West-Europa,
43.895 mensen vroegen in 2000 asiel aan in Nederland,
12.369 mensen vroegen het eerste kwartaal van dit jaar asiel aan en
1 op de 2600 vluchtelingen wereldwijd is in Nederland.
De UNHCR heeft berekend dat, gemeten naar het aantal asielverzoeken per duizend inwoners, Nederland in 2000 op de vierde plaats kwam in Europa.

Het wel of niet, hoe en waar opvangen van asielzoekers is een actueel maatschappelijk vraagstuk. De meningen zijn erg verdeeld: de één vindt dat er geen enkele asielzoeker het land meer binnen mag komen, de ander vindt dat we iedereen die hier asiel aanvraagt moeten toelaten. Sommige mensen vinden dat Nederland te ‘vol’ wordt, anderen vinden dat de wereld van iedereen is en dat je dus niet kunt bepalen waar iemand wel en niet mag wonen.

Voor ons verslag hebben wij dit onderwerp gekozen omdat het zo actueel was en omdat wij het interessant vonden om er wat meer over te weten te komen. We hebben alle invalshoeken gebruikt, omdat we vonden dat het onderwerp anders niet volledig genoeg kon worden behandeld: zowel het juridische systeem als de sociaal-economische kant, namelijk hoe asielzoekers hier en in hun herkomstland leven en worden opgevangen, zijn belangrijk.
De verschillende onderwerpen/deelvragen die we zullen behandelen zijn:

- Waarom vluchten mensen?
- Waarom komen asielzoekers naar Nederland?
- De verschillende statussen
- Wat is het opvangmodel
- Hoe leven de mensen in het AZC?
- Wat gebeurt er na het AZC?
- Nederland en de rest van Europa
- Een voorbeeld

We hopen hiermee zo volledig mogelijk te kunnen weergeven hoe het asielzoekers vergaat bij hun verblijf in Nederland en hoe het hen is vergaan in hun land van herkomst....