Work Contrac - Czech Republic

Work Contrac - Czech Republic

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost

68 – 04 – B Právo v podnikání

Bakalářská práce na téma

„Vznik pracovněprávního poměru“

Jakub Horák 2009

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost

68 – 04 – B Právní specializace

Bakalářská práce na téma

„Vznik pracovněprávního poměru“

Jakub Horák JUDr.Filip Svoboda

Pracovní právo

2009

„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal.“

7. března 2009 vlastnoruční podpis

Obsah
Úvod 1
1. 1. Pracovněprávní vztahy 2
1.1 Druhy pracovněprávních vztahů 3
1.2 Charakteristika pracovního vztahu 4

2 2.1 Pojmové znaky pracovního poměru 6

2.1.1 Subjekty pracovního poměru 6

2.1.2 Objekt pracovního poměru 8
2.1.3 Obsah pracovního poměru 9
3 3. Postup před vznikem pracovního poměru 10
4 4. Pracovní smlouva 13
4.1 Pojem 13
4.2 Uzavření pracovní smlouvy 14
4.3 Forma pracovní smlouvy 16
4.4 Obsah pracovní smlouvy 16
4.4.1 Náležitosti...

Similar Essays