Yeats Valves

Yeats Valves

  • Submitted By: urigutman
  • Date Submitted: 05/22/2010 1:11 PM
  • Category: Business
  • Words: 511
  • Page: 3
  • Views: 334

רקע:
מטרת הניתוח היא הערכת מחיר המנייה ויחס ההמרה הנדרש למניית YTC במקרה של מיזוג החברה עם חברת TSE.

חברת YVC הינה חברת הנדסה המתמחה בתכנון וייצור של שסתומים וחלקים אחרים למחליפי חום.הרווח העיקרי של החברה מקורו ממוצריה לטובת התעשיות הביטחוניות ותעשיית החלל של ארה"ב – יותר מ 50% מרווחיה !. יתרונה התחרותי הוא הידע וההתמחות ההנדסית והצטינותה בייצור מוצרים חדשניים מסובכים. לחברה יכולת פיתוח ומחקר ומפתחת פטנטים רבים בתחום ההנדסה. לחברה נכסים רבים, החברה היא רווחית ונמצאת בצמיחה מתמדת.
מייסד החברה קרוב לפרישה ומודאג בקשר להמשכיות הניהול של החברה

חוזקות חברת YVC

• מחלקת מו"פ מוכשרת בעלת מוניטין גבוה בשוק
• בעלות על פטנטים
• חומרי גלם מסופקים ע"י מספר ספקים מתחרים
• הנהלה מוכשרת ויעילה
• מפעל מודרני, מאפשר טיפול יעיל בהזמנות קטנות
• קצב גידול מכירות גבוה
• מכירות בינלאומיות(ברזיל מקסיקו, קוריאה, אנגליה, איטליה, גרמניה ועוד)
• פוטנציאל גידול גבוה

חולשות חברת YVC

• כושר ייצור מוגבל לכמויות קטנות
• יכולת פיננסית מוגבלת למינוף החברה
• חברה קטנה בענף בו המתחרים הן חברות גדולות
• אין "יורש" למנכ"ל

חברת TSE היא חברה ציבורית גדולה עם מגוון רחב מאוד של מוצרים ממוצרים תעשייתיים קלאסיים ועד תעשיית החלל. החברה נחשבת לחברה יעילה ובעלת ידע רב בייצור ויתרון של הובלה בעלויות. מצבה הפיננסי איתן, אך לאחרונה כשלה במספר פיתוחי מוצרים . מנכ"ל החברה רואה במיזוג עם חברות אחרות הכרח לטובת צמיחת החברה ומניעת איבוד נתח שוק. חברת YVC מועדפת על ידי המנכ"ל למיזוג עימה בזכות יכולות המחקר ופיתוח שלה.

חוזקות חברת TSE

• מגוון רחב של מוצרים
• איכות גבוהה של מוצרים
• חומרי גלם מסופקים ע"י מספר ספקים מתחרים
• מפעלים מודרניים המצוידים במכונות חדישות
• יכולות ייצור לכמויות גדולות בעלויות נמוכות
• מוניטין בינלאומי גבוה של מתחרה "קשוחה"
• יתרון הגודל מבחינה פיננסית ויכולות שיווק

חולשות חברת TSE

• חוסר חדשנות
• יכולות מו"פ נמוכות ביחס למתחרים

כלי ניתוח:

מחיר מניית חברת YVC נאמד בעזרת חמישה מודלים:
• מודל הספרים
• מודל יחס מחיר רווח
• גישת המכפיל
• מודל הצמיחה
• מודל תזמ"ז חופשי

הנחות:
1. ערך מחיר מניית השוק של חברת YVC אינו נכון
2. הנתונים...

Similar Essays