Dekada 70

Dekada 70

  • Submitted By: russeljay
  • Date Submitted: 03/03/2009 4:01 AM
  • Category: English
  • Words: 634
  • Page: 3
  • Views: 2

Directed by Chito S. Roño, this adaptation of Lualhati Bautista's prize-winning novel Dekada 70 chronicles a middle-class Filipino family who, over the space of a decade, become aware of the political policies that have ultimately led to repression and a state of martial law. Vilma Santos stars as Amanda, who realizes the implications of living within a dictatorship after sorting out the contradictory reactions of her husband and five sons. Julian, her husband, supports his eldest son's efforts to rail against the government while simultaneously refusing to condone Amanda's wish to find a job. Her third son (Marvin Augustin) writes illegal political exposes. The fourth (Danilo Barrios) fell victim to a corrupt police department, and her youngest (John W. Sace) is still a boy. The film was produced by Tess Fuentes and also features Christopher De Leon, Piolo Pascual, Carlos Agassi, and Dimples Romano. - Tracie Cooper, All Movie Guide

Si Amanda Bartolome (Vilma Santos) ay isang babaeng nagsisikap matunton at maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang babae sa gitna ng masalimuot na kalagayan ng bansa noong dekada '70 sa ilalim ng Batas Militar. Siya ay kumikilos bilang isang ina (sa limang anak na pulos lalaki) at asawa ayon sa dikta ng lipunan at ng asawa niyang si Julian (Christopher de Leon). Bagama't tradisyonal, umiiral sa pamilyang Bartolome ang kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin kung kaya't lumaki ang kanilang mga anak na mulat ang kamalayan sa nangyayari sa lipunan. Dahil dito'y sumali sa kilusang makakaliwa ang kanilang panganay na si Jules (Piolo Pascual), naging makata at manunulat naman si Emman (Marvin Agustin), at nahilig sa musikang rock n roll si Jason (Danilo Barrios). Si Gani (Carlos Agassi) naman ay malayang pinasok ang pagiging US Navy bagama't taliwas ito sa paniniwala ng mga kapatid. Nanatiling matatag ang pamilya Bartolome sa kabila ng napakaraming pagsubok ng panahon. Dito rin nasubok ang katatagan ng pagsasama nina Amanda at...

Similar Essays