Hello

Hello

Sollicitatieformulier Bioscoop Delft
Ontvangen dd
\

Vul de drie pagina’s van dit sollicitatieformulier in. Toevoegen : Pasfoto/ CV of omschrijving van uw werkverleden en opleidingsniveau. Opsturen naar : Mustsee Delft Tav Personeelszaken Postbus 3055 2601 DB Delft

Pasfoto

Naam + voorletters Roepnaam Straat Postcode + Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats + land Sofinummer Nationaliteit Geslacht Burgelijke staat Evt. naam echtgenoot(e) Telefoonnummer Mobiel nummer E-mailadres Geboorteland vader Geboorteland moeder Bank-/ Gironummer Naam zorgverzekeraar Opmerkingen/ aanvullingen van sollicitant IK BEN ZELF OP VAKANTIE VAN: ……………………………………T/M………………………………

Opmerkingen/ aanvullingen van personeelszaken :

Sollicitatieformulier Bioscoop Delft
Hebt u eerder in een bioscoop gewerkt ? Zo ja, welke ? Functie ? Functie ? Functie ? Ja * Nee

- Meer informatie over uw eerdere werkzaamheden in een bioscoop kunt u vermelden in uw CV of bij Opmerkingen op dit blad. * Omcirkel wat voor u van toepassing is.

Hebt u bezwaar tegen onregelmatige diensten ? Hebt u bezwaar tegen weekenddiensten ? Hebt u lichamelijke beperkingen ? Zo ja, welke ? Bent u onder doktersbehandeling ? Zo ja, waarvoor ? Bent u de afgelopen 12 maanden ziek geweest ?
Aard van de ziekte ? Duur van de ziekte ? Aard van de ziekte ? Duur van de ziekte ?

Ja Ja Ja

Nee Nee Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Bent u ooit met justitie in aanraking geweest ? Zo ja, waarvoor ? Bent u lid van een (sport-)vereniging/organisatie ? Zo ja, welke ? Hebt u hobby’s/ interesses? Zo ja, welke ? Wat is de reisafstand van uw woning tot deze bioscoop in kilometers (of tijd) ? Opmerkingen :

Ja

Nee

Ja Ja

Nee Nee

Sollicitatieformulier Bioscoop Delft
Naar welke functie solliciteert u ? Servicemedewerker * Onderhoud/ interieurverzorging Operateur Vakantiekracht

x

*zet een kruis in het vakje voor de functie waarnaar u solliciteert. Meerdere keuzes zijn mogelijk.

Hoeveel uur per week zou u...

Similar Essays