Lala

Lala

  • Submitted By: DrShock
  • Date Submitted: 09/25/2009 9:37 AM
  • Category: Science
  • Words: 581
  • Page: 3
  • Views: 308

Сергій Подолинський народився 19 липня 1850 року у селі Ярославці Звенигородського повіту Київської губернії в сім'ї багатого поміщика. Отримавши домашню освіту, юнак у 1867 році вступив до фізико-математичного факультету Київського університету Отримавши диплом, Падолинський втім, розпочинає дослідження саме з економіки, за життя створивши великий доробок наукових праць у цій галузі. На відміну від народників, що були вельми популярними у той час, Подолинський підкреслює прогресивність капіталізму порівняно з феодалізмом, але вказує на його історично минущий характер. Він критикує цей спосіб виробництва і виступає передовсім проти його економічної основи — приватної власності на засоби виробництва. Подолинський аналізує суперечності між працею і капіталом, між зростанням багатства буржуазії і зубожінням трудящих мас, суперечність між розвитком продуктивних сил і їх марнуванням за умов капіталізму. “Корінь зла” капіталістичного способу виробництва Подолинський бачить у приватній власності, яка дає змогу капіталістам користуватися продуктом неоплаченої праці робітників. На цій підставі він робить висновок про необхідність знищення капіталізму. Капіталізму він протиставляє соціалізм як такий спосіб виробництва, котрий створює найкращі можливості для розвитку продуктивних сил і найбільш відповідає вимогам моралі. Багато зусиль С. Подолинський доклав до популяризації економічного вчення Маркса, особливо, акцент ставиться на теорії додаткової вартості. Як писав сам Подолинський, його брошура “Про бідність” є спробою викласти в популярній формі теорію додаткової вартості і механізм капіталістичної експлуатації за допомогою прикладів, узятих із сільського господарства й цукрової промисловості України.
У статті “Праця людини та її відношення у розподілі енергії ” що була опублікована 1880 році в журналі “Слово”, а також у кількох зарубіжних виданнях Подолинський намагався знайти природничо-наукові основи соціалізму. В цій праці він розкрив енергетичні відмінності...

Similar Essays