Lithuania Image in the World

Lithuania Image in the World

  • Submitted By: Marius
  • Date Submitted: 01/08/2009 1:10 PM
  • Category: History Other
  • Words: 2462
  • Page: 10
  • Views: 686

LIETUVOS ĮVAIZDIS
Ester Fainaitė
Vis dažniau spaudoje ir televizijoje diskutuojama apie tai, jog būtina kurti Lietuvos įvaizdį, gvildenamos su tuo susijusios problemos. Nuomonės šiuo klausimu esti įvairiausios. Tačiau vis labiau tampa akivaizdu, jog šalies įvaizdžio kūrimo atsisakyti negalima. Atrandama nemažai argumentų, remiančių nuostatą, jog rūpinimasis teigiamu valstybės įvaizdžiu nėra tuščias ir nereikalingas lėšų ir jėgų švaistymas. Reikia pasakyti, kad šalies įvaizdis nesukuriamas per vieną dieną ir nėra savaime išsprendžiamas klausimas. Tai kruopštaus ir nuoseklaus darbo rezultatas, kurio ilgą laiką siekia daug politikų, žurnalistų, komunikacijos specialistų.
Daugelis užsienio šalių rūpinasi savuoju įvaizdžiu pateikdamos pasauliui savo kultūrines, ekonomines, politines vertybes. Tokiu būdu stengiamasi įsitvirtinti tarptautiniame gyvenime, sulaukti pasaulinės visuomenės pripažinimo, pritarimo, paramos, įveikiant ekonomines ar politines šalies krizes. Neabejotina, kad kiekviena šalis stengiasi išsaugoti tautines tradicijas, sudominti pasaulį savo kultūros unikalumu ir kitomis vertybėmis. Visa tai ir sudaro šalies įvaizdžio pagrindą. Sunku būtų įvardinti visus privalumus, kuriuos galėtų gauti valstybė, tinkamai suformavusi ir pateikusi savąjį įvaizdį pasaulio visuomenei.
Lietuvos įvaizdžio kūrimas
Tik prieš keletą metų pasaulis išgirdo apie Baltijos šalių apsisprendimą atkurti nepriklausomas valstybes. Tuomet Lietuva, kaip ir Latvija bei Estija, susilaukė daugelio šalių dėmesio, pritarimo bei paramos žengiant tokį drąsų politinį žingsnį. Didelės ir mažos pasaulio valstybės pripažino Lietuvą nepriklausoma. Mūsų šalis pradėjo naująjį savo istorijos laikotarpį. Šis įvykis taip pat lėmė daugybę pasikeitimų Lietuvos politiniame bei ekonominiame gyvenime. Be vidinių šalies problemų, iškilo ir šalies įsitvirtinimo tarptautinėje arenoje problema. Diplomatinių santykių užmezgimas bei Lietuvos dalyvavimas tarptautiniame gyvenime tapo realybe. Šių įvykių...

Similar Essays