Man and Society

Man and Society

  • Submitted By: Cinus
  • Date Submitted: 01/14/2009 9:07 AM
  • Category: Social Issues
  • Words: 25043
  • Page: 101
  • Views: 606

Mens en maatschappij: Psychologie: Samenvatting Cursus

Wat zei Ebbinghaus (1950-1909) over psychologie? Wat bedoelde hij hiermee?
“De psychologie heeft een lang verleden en een korte geschiedenis”:

- Lang verleden:
In de psychologie worden antwoorden gezocht op vragen die zo oud zijn als de mens zelf

- Korte geschiedenis:
Als afzonderlijke wetenschap

Wat is psychologie?
Psychologie is de wetenschap van het menselijk gedrag.

Intuïtief:
Leerlingen zullen betere schoolresultaten behalen wanneer de leerkracht hen extra stimuleert. Wetenschappelijk onderzoek in het kader van self fulfilling prophecy fenomeen bevestigt dit idee.

Blz. 1 nog verder uitwerken!

Hoe verschillen wetenschappelijke psychologie en de gewone mensenkennis?
|Wetenschap |Mensenkennis |
|Systematisch: |Toevallige observaties bij niet representatieve populaties |
|Duidelijk afgelijnde begrippen, geordend in een theorie, goed |Vb.: Dikke mensen zijn gezellig |
|omschreven methoden | |
|Kritisch en objectief: |Individuele, subjectieve ervaringen ( Doorstaan de toets van kritiek|
|Onderzoeker streeft naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid |vaak niet |
|Controleerbaar: |Niet controleerbaar: |
|Andere moeten in staat zijn om te controleren of het onderzoek op de|De gehanteerde methoden, toevallige ervaringen en vaststellingen |
|juiste wijze verlopen is en of de conclusie gerechtvaardigd is. |zich hier niet toe lenen....

Similar Essays