En Nesten Pinlig Affære

En Nesten Pinlig Affære

Novelleanalyse

- ”En nesten pinlig affære”

Presentasjon:

I 2001 skrev forfatteren Johan Harstad novellesamlingen ”Herfra blir du bare eldre”. En av denne samlingens noveller er ”En nesten pinlig affære.” Dette er en kort, skildrende tekst om en gutt og hans tanker og opplevelser. En skildrende tekst er en tekst som tar for seg fortiden som et virkemiddel. På denne måten blir det en pause i handlingen, og fortelleren kan gå nærmere inn på detaljer, personene og miljøet. Det første som slår meg er hans forvirrende, lange setninger, og mitt videre inntrykk av temaet i novellen er en gutt som forteller om sin miserable fortid.

Hoveddel:

Komposisjon:

”Jeg finner dagboken min, den eneste jeg noen gang orket å skrive, den ligger i kjelleren under gamle blader, tegneserier, far har ryddet ut av barnerommet mitt, men han har ikke fått øye på denne, gjemt blant annet skrot jeg ikke lenger har behov for, og jeg tenker: heldigvis, setter meg på fryseboksen, et øyeblikk helt fiksert på dette gamle beviset, barndommens krønike, skriften penere enn den jeg har nå, jeg leser vilkårlige utdrag.”

Vi blir kastet inn i handlingen. Jeg-personen går rett på sak, og gir oss med en gang et frampek om hva novellen vil handle om. ”Jeg finner dagboken min”, referer til en gjenstand som har en lang bakgrunn, og som er et vitne til tiden som har passert, fortiden. Dette kalles in medias res, det å gå rett på sak, starte midt i handlingen, uten noen form for innledning. Likevel er dette en presenterende start. Jeg-personen forteller om dagbokens bakgrunn og faren som ikke vet noe om den, før han fortsetter med å lese utdrag av novellen.

Novellen starter i nåtid, men går raskt over til å ta et tilbakeblikk. Dette tilbakeblikket blir utført med dagboken som et hjelpemiddel. Jeg fortsetter fra forrige sitats slutt, der jeg-personen begynner å fortelle fra dagboken:

”Vi slår den nye gutten nesten hvert friminutt. Jeg tror vi liker det, eller er det bare fordi han er ny,...

Similar Essays