Mentoring

Mentoring

  • Submitted By: Liow
  • Date Submitted: 03/23/2011 6:34 AM
  • Category: Social Issues
  • Words: 1428
  • Page: 6
  • Views: 409

Guru adalah pendidik dan memainkan peranan yang penting dalam menyuburkan seseorang pelajar.Maka murid berperanan menerima didikan daripada guru dan menjadi seseorang insan yang berguna dan berjasa kepada negara.Murid bukan sahaja menerima ilmu daripada guru maka perlu belajar menjadi seseorang yang bermoral dan berguna.Guru yang juga merupakan pendidik merupakan seseorang yang sesuai dalam mendidik dan menyuburkan jati diri murid sebab mereka mempunyai pengalaman dan ilmu yang tinggi.Dengan kemajuan dan perkembangan pendidikan negara, terdapat ramai guru terdesak menguasai pelbagai kemahiran generik demi mendidik murid agar mereka dapat menjadi bakal yang menerajui dan mewarnai masa depan negara.Jadi tidak dinafikan bahawa guru banyak berkorban dalam melahirkan generasi yang berilmu dan berguna kepada negara.Sebagai rakyat kita juga harus menghormati guru sebab mereka berperanan dalam mendidik dan membimbing murid agar menjadi insan yang berguna kepada negara.

Guru memainkan peranan yang semacam ibu bapa kita.. Pengorbanan guru bukan sahaja dedikasi dan ajaran tentang ilmu.. Pengorbanan nyawa juga dapat dilihatkan dalam banyak kes di dalam gempa bumi di xichuan, China. Saya pernah membaca banyak kes yang mengatakan tentang pengalaman pelajar apabila berlakunya gempa bumi.. terdapat banyak guru mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkan murid nya. Mereka cuba menyelamatkan banyak murid daripada kelas, berlari ke sini sana untuk membawa murid mereka.. dan akhirnya terkorban apabila bangunan termusnah.. terdapat seorang guru pula menggunakan bahunya untuk menahan pemusnahan pintu untuk membiarkan muridnya melarikan diri daripada kelas.. Terdapat banyak juga kes yang sebegini.. sangat terharulah..Oleh itu, biarkan saya umpamakan perhubungan guru dan murid seperti perhubungan ibu bapa dan anak..

Saya berpendapat bahawa seorang guru tidak harus hanya memberi ilmu kepada pelajar dari segi akedemik sahaja tetapi juga harus memainkan peranan dalam membentuk...

Similar Essays