Chokol Plan Van Aanpak

Chokol Plan Van Aanpak

  • Submitted By: mister3ye
  • Date Submitted: 01/25/2009 5:36 PM
  • Category: Business
  • Words: 4298
  • Page: 18
  • Views: 644

Voor een betere gezondheid

[pic]

Chokol

Plan van Aanpak
Campagne t.b.v. informeren over de
gezonde stoffen in chocolade

In opdracht van Chokol B.V.
November 2008

Nadia Anandbahadoer
Stephanie Coorengel
Ewout Eilbracht
Bo Istanto
Kevin van Leijden
Sjoerd van der Riet
Managementsamenvatting

Chokol is een bedrijf in Brabant dat diverse chocolaatjes en bonbons produceert. Het bedrijf bestaat sinds 1950 en is opgericht door Peter Vos. Aan het begin van de 21ste eeuw was de bedrijfsvoering onderhevig aan scherpere eisen die werden gesteld door de maatschappelijke omgeving. Met name op het gebied van milieu en hygiëne. De toegenomen aandacht voor de overgewicht problematiek in de publiekspers zorgde voor veel negatieve onrust. Om binnen deze branche het hoofd boven water te houden, is het noodzakelijk dat er nu meer aandacht besteed wordt aan de positieve aspecten van chocolade die bovendien gezondheidsbevorderend zijn.

De staffunctionaris die enerzijds de knelpunten in zaken aangaande de omgeving, het milieu, de gezondheid en de nieuwe wet- en regelgeving in kaart brengt en anderzijds moet kijken hoe er beter op toekomstige ontwikkelingen kan worden geanticipeerd, houdt hierop een oogje in het zeil.

Op basis van een analyse die hij heeft gemaakt heeft de staffunctionaris suggesties voor een campagne die een bijdrage kunnen leveren om de problemen op te lossen omtrent dit item, zodat deze meteen kunnen worden doorgevoerd. Samen met de klant zal een leuke campagne worden ontwikkeld (met bijvoorbeeld een gratis brochure) waarbij de consumptie van de gezonde stoffen in pure chocolade wordt gestimuleerd.

De campagne dient het imago van chocolade in het algemeen op te poetsen en daarmee de mensen juist te stimuleren tot meer consumptie van (pure) chocola. Tevens dient het ervoor te zorgen dat de consument zich bewust is van de positieve kant van chocola.

Door projectmatig te werken en de principes van projectmanagement toe te passen...

Similar Essays