Dynamitering Van Spreeuwen

Dynamitering Van Spreeuwen

  • Submitted By: Yuice
  • Date Submitted: 09/21/2009 3:41 PM
  • Category: Science
  • Words: 2410
  • Page: 10
  • Views: 433

[pic]

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Dier en recht

“Is bij aanzienlijke overlast voor de mens, het doden van spreeuwen door middel van explosieven toegestaan?”

Prof. Van Hoorick

Academiejaar 2007-2008

Bert Decorte
Stamnummer: 20042160
1e Master Rechten

&

Corinne Lison
Stamnummer: 20044237
1e Master Rechten
Is bij aanzienlijke overlast van de mens, het doden van spreeuwen door middel van explosieven toegestaan?

Inleiding

Spreeuwen zijn trekvogels die zich hoofdzakelijk in grote zwermen verplaatsen. Dit kan aan de ene kant prachtige natuurtaferelen opleveren, maar anderzijds zorgen zij door hun grote aantal vaak voor overlast en kunnen ze een echte plaag vormen. Zo brengen hun uitwerpselen heel wat opruimwerk met zich mee en kunnen ze zelfs de hygiëne en voedselveiligheid in het gedrang brengen, bijvoorbeeld als ze terecht komen in veevoeder. Voorts veroorzaken spreeuwen ook heel wat lawaaihinder wanneer ze met duizenden tegelijk overvliegen. Maar de meeste schade richten ze aan in tuinen en boomgaarden. Spreeuwen kunnen hele oogsten vernielen met als gevolg dat boeren en fruittelers zware economische verliezen lijden.

Omwille van voorgaande redenen is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat men optreedt tegen de spreeuwenkolonies. Er zijn verschillende methodes die gebruikt kunnen worden waarvan de één al diervriendelijker is dan de andere. Vertrekkende van een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen[1] zullen we in deze uiteenzetting een overzicht geven van de evolutie in de wetgeving omtrent de vogelbestrijding en aangeven welke methodes heden ten dage gebruikt mogen worden om spreeuwen te bestrijden.

Arrest van 28/02/1979 van het Hof van Beroep te Antwerpen met betrekking tot de vernietiging van spreeuwen door dynamitering

Dit arrest handelt over de burgerlijke rechtsvordering vanwege de vzw Maatschappij tegen de Wreedheid jegens de Dieren gericht tegen een inspecteur van het ministerie van Landbouw en de...

Similar Essays