Popular Wekend Habit

Popular Wekend Habit

  • Submitted By: jaconi
  • Date Submitted: 10/15/2008 10:15 PM
  • Category: Miscellaneous
  • Words: 2694
  • Page: 11
  • Views: 985

Jawapan soalan 1

| | | |
|Teori |Prinsip Dan Penjelasan |Contoh |
| | |Di dalam bilik darjah: |
|TEORI PEMBELAJARAN |- Pembelajaran adalah proses mental yang aktif untuk | |
|KOGNITIF |mendapatkan, menyimpan, mengingat dan menggunakan ilmu. |Aktiviti : |
| | |Membuat latihan Matematik (operasi tambah dan |
|Di pelopori oleh ahli-ahli |- Fokus kajian ahli psikologi kognitif tertumpu terhadap |tolak) |
|psikologi kognitif. |proses aktif minda individu untuk memahami persekitarannya. | |
|Diantaranya:- | |Aplikasi : |
|-Max Wertheimer |- Ilmu pengetahuan yang diperoleh adalah hasil pembelajaran dan|Murid dapat mengumpul maklumat dan menggunakan |
|-Kurt Koffka |kuasa ilmu yang mendorong seseorang belajar. |ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah |
|-Wolfgang Kohler | | |
|-Robert Gagne |- Pembelajaran melibatkan dua proses mental penting iaitu | |
|-David Ausubel |persepsi...

Similar Essays