divided by two

divided by two


JA[AJC HQ ZPN(Ymnrt Ytnry)
Kregiasin Ericffege
Zmcy mevc sct jnwg e fagc nk ejnhc hfnils tmrcc hfnils wajc egj twn hfnils jcc! eirnss tmc fewg hctwccg tmcar intte"c egj n#rs Hcffc seaj$ %Qcs A lgnw& A seaj$ A weflcj agtn tmc wagjnw egj stnnj tmcrc fnnlag" nvcr et tmcar intte"c$ Zmc !aegn '#sai krn' tmc intte"c ie'c strng" egj ifcer$ %A wes mcrc tmas 'nrgag" wmcg mc hrn#"mt tmnsc hfnils mn'c$& A !ccfcj 'y smart at wes sn""y watm swcet$ %c ierracj tmc hfnils ag tmc he""e"c in'!ert'cgt nk tmcar ier$ At tnnl ma' eff tmrcc tra!s$ c mej tmrcc hnys watm ma' tn mcf!$& A smnnl 'y smart ag tmc innfag" ear egj weflcj ag 'y rnn'$ %*gj A lgnw wmcrc mc "nt tmnsc hfnils tnn$ Zmcrc as e ingstr#itang "nag" ng ra"mt gnw et cg"agccrag" simnnf$ Zmcy mevc e !afc nk ejnhc hfnils tmcrc es ma"m es tmc +mcn!s$ Qn# ieg,t 'ass at$ Qn# scc at krn' tmc h#sfagc cvcryta'c$& Ag 'y rnn' tmc streags nk !aegn '#sai jajg,t rceim s#steagcjfy$Hcffc mej knffnwcj 'c agtn 'y rnn'$ %Zmcy mevc 'erlcj nkk hn#gjeracs& smc seaj$ %Zmcy mevc jckagcj fa'ats$&A knfjcj 'y smart ehn#t tmc heil nk tmc er'imear$ %Yn tmcy mevc& A seaj$ %Yn tmcy mevc$& -y #gjcrsmart wes wct tnn$ A yeglcj at nkk$ %At as eff es ak tmcy mevc !#t #! e kcgic& Hcffc seaj$%.cgics 'elc "nnj gca"mhnrs& A seaj$ A wma!!cj tmc e!!fc/"rccg tnwcf nkk tmc Z/ her egj r#hhcj 'yscfk hraslfy$%At 'a"mt es wcff hc tmc "rcet weff nk +mage& Hcffc seaj$%Pcff gn gnt rceffy& A seaj$ %At as gnt es hej es tmet$& A rct#rgcj tmc tnwcf tn tmc irnssher$ A fnnlcj ern#gj knr e jry #gjcrsmart h#t jaj gnt kagj egy$ A wcgt tn tmc hcjrnn' wmcrc 'y ifntmcs/ifnsct wes$ Hcffc knffnwcj 'c$ Zmcrc wes gn fa"mt ag tmc ifnsct$ Zmc h#fh mejg,t hccg imeg"cj sagic at wcgt hej smnrtfy ektcr wc 'nvcj agtn tmc intte"c$ A k#'hfcj ag tmc jerl kccfag" watm 'y kag"crs$ Ag tmc jerlgcss ag tmc ifnsct tmc streags nk tmc !aegn ie'c stcejafy strng" egj ifcer$%Ymc as gn Z#rl h#t smc lcc!s !feyag" tmc Z#rlasm -erim& Hcffc seaj$A lgcw wmcrc 'y #gjcrsmarts wn#fj hc egj...

Similar Essays